366 Nguyễn Thị Tú – P. Bình Hưng Hòa B – Q. BÌNH TÂN
0937299024
qcthienphat@mail.com

In khổ lớn quận bình tân

In Bình Tân

Trọng bạt Hiflex hiflexBạt: Trong bạt Hiflex, ra là trong Hiflex vì theo nghĩa của Hiflex trong khi làm việc, bạt, một, … che trong đó là ở bif Hiflex … Kết cấu, văn hóa, … không có gì khác biệt + Khổ phiên bản 80x240cm (Văn bản của họ) 
+ Tài liệu: Bạt Hiflex – Treo nền trò chơi 2 Matin bạt Hiflex :. Bạt Hiflex bằng cách sử dụng Loan Loan. Trong khi đó, anh ấy có thể sử dụng 720 DPI 
-L, khi: 0,30 mm (Băng thông) 
-Phần, trung: 0,32 mm ( …) 
-Lảng dầy: 0,36 mm (Pano, tấm lớn lớn).