456

Tờ rơi – tờ gấp

Tờ rơi – tờ gấp

To%20roi%20A3%20Sailun_1.jpg

To%20roi%20A3%20Sailun_2.jpg

To%20roi%20A4%20AK.jpg

To%20roi%20A4%20Jinyu.jpg

To%20roi%20A4TC.jpg

To%20roi%20SH406.jpg

To%20roi%20SH407.jpg

To%20gap%20A3%20AP.jpg

TỜ RƠI
Loại giấy Couche 150 gsm, in 2 mặt không cán màng
Khổ 10 x 15 10 x 20 A5 21  x 29,7 A3
  1.000 tờ    900.000 1.000.000 1.200.000 1400.000
Khuyến mãi: 1.2800.000đ
2.200.000
  2.000 tờ   1.200.000
Khuyến mãi: 1.050.000đ
1.250.000
Khuyến mãi: 1.100.000đ
1.400.000
Khuyến mãi: 1.150.000đ
1.900.000
Khuyến mãi:1.750.000đ
2.800.000
  4.000 tờ 1.400.000
Khuyến mãi:1.200.000đ
1.650.000
Khuyến mãi:1.380.000đ
1.950.000
Khuyến mãi:1.800.000đ
2.900.000 4.200.000
  5.000 tờ 3.550.000 5.000.000
10.000 tờ 3.300.000 5.000.000 9.000.000
Thời gian 3 đến 5 ngày

Leave a Reply

123