456

In kho lon quan binh tan

Trong quận Tân Bình, quận Tân Bình, quận Tân Bình, quận Tân Bình, quận Tân Bình, trong quận Tân Bình, quận Bình Tân, quận Bình Tân, quận Bình Tân, quận Bình Tân, Bình Phước Bình Dương

Trong bạt Hiflex hiflexBạt: Trong bạt Hiflex thật ra là trong Hiflex vì theo hiếu của người dùng thường dùng Hiflex trong việc làm dù, bạt, mái, … che được gọi là ở bạt Hiflex … trong tất cả các chương trình tổ chức sự kiện, hội nghị, … không thiếu Nhung biểu ngữ Nhâm dáng vẻ đẹp, thể hiện mô hình, tầm kích thước cũng như tính chuyên nghiệp của nhà tổ chức chương trình. + Khổ thường 80x240cm (hoặc kích thước khác)
+ Chất liệu: Bạt Hiflex – Treo dọc mặt hoặc 2 Matin bạt Hiflex :. Bạt Hiflex xuất sứ Đài Loan.In phun kỹ thuật số độ phân giải 720 DPI
-Loại mỏng: 0.30 mm (Bandroll)
-Phần mềm trung tâm: 0,32 mm (Mặt biển đơn, biển hậu bóng, phông nền, sân khấu .. .)
-Loại dầy: 0,36 mm (Pano, tấm biển lớn).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

123